STRONA GŁÓWNAPAMIĘĆPamięćStories on Geographies - European Participatory Geoblog of Memory

Stories on Geographies - European Participatory Geoblog of Memory

W CBH UJ realizowane są także projekty edukacyjne związane z pamięcią, we współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Projekt „Stories on Geographies – European Participatory Geoblog of Memory” (www.storiesongeographies.eu) został zapoczątkowany przez Stowarzyszenie Acmos z Turynu, promujące aktywność obywatelską i zaangażowanie społeczne młodzieży. Jednym z głównych jego założeń jest zachęcenie młodych ludzi – poprzez nowe technologie – do zainteresowania przeszłością swojej miejscowości, miasta czy regionu.

Geoblog to wirtualna mapa europejskich miejsc pamięci związanych z II wojną światową, która ma być międzynarodową platformą dialogu i upamiętniania. Muzea, organizacje oraz osoby prywatne mogą umieścić tam opis danego miejsca, dołączyć do niego zdjęcia lub opis własnych doświadczeń z nim związanych. Projekt uzyskał wsparcie z Komisji Europejskiej, uczestniczą w nim instytucje partnerskie z Włoch, Francji, Belgii, Portugalii i Polski. Centrum Badań Holokaustu UJ jako jeden z partnerów zachęca polskich uczniów i studentów do wzięcia udziału w projekcie i tworzenia wirtualnych opisów miejsc pamięci w naszym kraju.

www.storiesongeographies.eu