Centropa

Centropa to wyjątkowy projekt ożywiający świat środkowo i wschodnioeuropejskich Żydów dzięki połączeniu historii mówionej i pamiątek wizualnych. Na potrzeby projektu przeprowadzono wywiady z niemal 1400 Żydami z Europy oraz zebrano pamiątki, takie jak zdjęcia czy dokumenty rodzinne. Są one redagowane, a następnie włączane do archiwum projektu na stronie www.centropa.org, gdzie tworzą wyjątkowe, nowoczesne i interaktywne muzeum on-line, który poprzez osobiste historie ludzi przybliża kulturę i historię Żydów w XX wieku w Europie Środkowowschodniej.

Projekt skupia się przede wszystkim na Europie Środkowowschodniej, byłym Związku Radzieckim i Bałkanach. Strona internetowa istnieje, jak dotąd, w wersjach: angielskiej, niemieckiej i węgierskiej. Dzięki specjalnej wyszukiwarce na stronie łatwo znaleźć informacje, które mogą mieć zastosowanie w badaniach, edukacji, upamiętnianiu. Centrala projektu Centropa mieści się w Wiedniu. Centrum Badań Holokaustu jako partner w projekcie koordynuje redakcję części wywiadów dokonywaną przez studentów i doktorantów UJ.

http://centropa.org/