STRONA GŁÓWNAEDUKACJAWYDARZENIASpotkanie z prof. Michaelem Berenbaumem

Spotkanie z prof. Michaelem Berenbaumem

Dnia 12.01.2009 r. o godzinie 18.00 w Żydowskim Muzeum Galicja rozpoczęło się spotkanie z prof. Michaelem Berenbaumem, znawcą Holokaustu i twórcą licznych muzeów dotyczących tej tematyki. Profesor Berenbaum przedstawiał istotę kreowania muzeów Holokaustu jako miejsc opowiadających konkretne historie. Najważniejsze pytania, na jakie muszą odpowiedzieć twórcy to jaką historią, dla kogo i w jaki sposób chcą opowiedzieć.

PlakatCelem tworzenia muzeum jest wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom różnych odbiorców. Profesor Berenbaum opowiadał o rozdźwięku między muzeami kreowanymi przez Żydów i opowiadającymi historię ofiar, a muzeami niemieckimi, które koncentrują się na charakterystyce oprawców. Niezwykle trudno znaleźć wspólne elementy pomiędzy tymi dwiema wizjami, mimo iż są fundamentalnymi elementami jednej powszechnej historii. W dobie globalizacji ważny jest także sposób promocji i zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb turystów. Wykład profesora spotkał się z ciepłym przyjęciem studentów zgromadzonych w Muzeum.