STRONA GŁÓWNAKONFERENCJESeminarium naukowe poświęcone postaci Henryka Sławika w 65. rocznicę jego śmierci

Seminarium naukowe poświęcone postaci Henryka Sławika w 65. rocznicę jego śmierci

Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Instytutem Europeistyki UJ, Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau, Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zorganizowało w dniach 19-20.11.2009 r., w  65. rocznicę śmierci polskiego dyplomaty, II seminarium naukowe poświęcone pamięci Henryka Sławika oraz innych zapomnianych polskich Sprawiedliwych.

Zorganizowane seminarium jest wydarzeniem cyklicznym. W dniach 9-10 listopada 2008 r. zostało zorganizowane w Krakowie I seminarium pt. „Antisemitism and Racism in Europe – Fascist Ideology and Practice International Seminar to Commemorate the Seventieth Anniversary of the Kristallnacht Pogroms and to Mark the International Day Against Fascism and Antisemitism.”

Głównym celem seminarium było upamiętnienie bohaterskiej postawy Henryka Sławika oraz innych Sprawiedliwych, ukazanie procesu batalii Ambasadora RP na Węgrzech Grzegorza Łubczyka o należne miejsce wielkiego polskiego patrioty ze Śląska w świadomości zbiorowej w Polsce i za granicą, niedocenianego i zapomnianego przez wiele lat, podobnie jak wielu innych Ratujących.

Henryk Sławik urodził się w 1884 roku w Jastrzębiu-Zdroju. Był osobą niebywale zasłużoną na Śląsku. Uczestniczył w trzech powstaniach śląskich, był redaktorem „Gazety Robotniczej”, długoletnim posłem Sejmu Śląskiego, a także delegatem Ligi Narodów. W czasie II wojny światowej na Węgrzech ocalił przed zagładą prawie 30 tys. polskich uchodźców, wśród których było ok. 5 tys. Żydów. Za swoją postawę zapłacił najwyższą cenę. W sierpniu 1944 r. został zamordowany przez nazistów w obozie koncentracyjnym Mauthausen. Pośmiertnie został uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata przez izraelski Instytut Yad Vashem.

Seminarium miało na celu także rozwinięcie debaty politycznej i społecznej dotyczącej odpowiedzialności obywatelskiej i kształtu pamięci o przeszłości. Przywołane zostały dzieje ugrupowań opozycyjnych wobec reżimu III Rzeszy. Uwaga poświęcona została także zapisowi doświadczenia polskich Sprawiedliwych. O wygłoszenie wykładu wprowadzającego został poproszony Prof. dr hab. Feliks Tych, wieloletni Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

W seminarium poświęconym pamięci Henryka Sławika i innych Sprawiedliwych wzięli udział wybitni naukowcy i edukatorzy (m. in. z Centrum Badań nad Zagładą Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Muzeum Historii Żydów Polskich, Biura Edukacji Publicznej IPN, Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie) przedstawiciele organizacji pozarządowych (z Fundacji Or Chaim, Stowarzyszenia Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło), autor książki o Henryku Sławiku - Grzegorz Łubczyk, reżyserzy filmów poświęconych pamięci Henryka Sławika - Marek Maldis i Dariusz Walusiak, dyplomaci oraz nauczyciele.

Z myślą o nauczycielach przedstawiony został program „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” Muzeum Historii Żydów Polskich, projekt wystawy edukacyjnej Polscy Bohaterowie Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu oraz prezentacje dotyczące postaci Henryka Sławika i problematyki pomocy i ratowania Żydów w edukacji szkolnej.

Program seminarium

Informacje prasowe:

Tygodnik Powszechny

Forum Znak

Zdjęcia z konferencji (fot. Zbigniew Supernak, Dorota Kotelon):

Jego Magnificencja, prof. dr hab. Karol Musioł Prof. dr hab. Feliks Tych Prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz Prof. dr hab. Zdzisław Mach
Jego Magnificencja, prof. dr hab. Karol Musioł oraz prof. dr hab. Kazimierz Karolczak Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak Krystyna Oleksy Grzegorz Łubczyk, Franciszek Piksa, Marian Janecki
Prodziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politycznych  UJ,  dr hab. Andrzej Dudek Jego Magnificencja, prof. dr hab. Karol Musioł oraz Marian Janecki Franciszek Piksa, Grzegorz Łubczyk Dr Maciej Kozłowski
Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak oraz Prof. dr hab. Feliks Tych Seminarium naukowe poświęcone postaci Henryka Sławika Seminarium naukowe poświęcone postaci Henryka Sławika Jego Magnificencja, prof. dr hab. Karol Musioł oraz prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Seminarium naukowe poświęcone postaci Henryka Sławika Seminarium naukowe poświęcone postaci Henryka Sławika Seminarium naukowe poświęcone postaci Henryka Sławika Seminarium naukowe poświęcone postaci Henryka Sławika
Seminarium naukowe poświęcone postaci Henryka Sławika Seminarium naukowe poświęcone postaci Henryka Sławika Seminarium naukowe poświęcone postaci Henryka Sławika Seminarium naukowe poświęcone postaci Henryka Sławika
Dagmara Mrozowska i Dorota Lipowicz Jarosław Banyś i Dagmara Mrozowska Prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz Prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz i dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs
Prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Ks. Prałat dr Stanisław Puchała, Jarosław Banyś, Dagmara Mrozowska Publikacja o Henryku Sławiku Dr Ewa Bojenko-Izdebska, dr Maciej Kozłowski, Prof. dr hab. Marek Maciejewski, Prof. dr hab. Maciej Marszał, Dr Ewa Kozerska Dr Jacek Leociak, Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Elżbieta Isakiewicz,Mateusz Szpytma,Ks. Prałat dr Stanisław Puchała
Dr Jerzy Dębski, Paulina Gas, Tomasz Cebulski, Maja Brand, prof. Aleksander B.Skotnicki, Włodzimierz Kac Grzegorz Łubczyk, Dagmara Mrozowska, prof. Witold Stankowski i Wiesława Młynarczyk