STRONA GŁÓWNAPUBLIKACJEThe Holocaust: Voices of Scholars

The Holocaust: Voices of Scholars

Okładka "The Holocaust: Voices of Scholars"

pod redakcją Jolanty Ambrosewicz-Jacobs

Kraków 2009


Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau

Współpraca podjęta przez Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau zaowocowała powstaniem zbioru esejów pt. The Holocaust: Voices of Scholars (pod redakcją Jolanty Ambrosewicz-Jacobs).

Książka porusza najbardziej kontrowersyjne kwestie w dziedzinie badań nad Zagładą, a do podzielenia się osobistymi refleksjami i podjęcia prób odpowiedzi na trudne pytania w tej dziedzinie zaproszono wybitnych naukowców i autorytety publiczne, których praca wiąże się z tematyką Holokaustu.

Wkład osób poproszonych o udział w tym przedsięwzięciu w znaczący sposób przyczynił się do pogłębionej refleksji nad problematyką Zagłady. Są wśród nich zarówno reprezentanci światowej humanistyki: Omer Bartov, Yehuda Bauer, Wolfgang Benz, Michael Berenbaum, Deborah Dwork, Ian Kershaw, Charles S. Maier, Michael R. Marrus, Dan Michman, Dalia Ofer, John T.Pawlikowski, Robert Jan van Pelt, Shimon Redlich, John K. Roth, Nechama Tec, Jonathan Webber, Elie Wiesel i Moshe Zimmermann jak i polscy badacze – Eleonora Bergman, Stanisław Krajewski, Zdzisław Mach, Maria Orwid, Krzysztof Szwajca, Feliks Tych oraz Jan Woleński.

W ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej na krakowskim Kazimierzu odbyła się promocja publikacji The Holocaust: Voices of Scholars. W panelu dyskusyjnym wzieli udział Autorzy esejów: Prof. Michael Berenbaum, Prof. Feliks Tych, Prof. Jan Woleński, Prof. Stanisław Krajewski oraz Prof. Zdzisław Mach oraz dr Eleonora Bergman. Spotkanie prowadził dr Piotr Weiser.


Pliki do pobrania:
okładka
zawartość/spis treści
wprowadzenia