STRONA GŁÓWNAEDUKACJAKURSYWarsztaty edukacyjne prowadzone przez zespół Centrum Badań Holokaustu UJ

Warsztaty edukacyjne prowadzone przez zespół Centrum Badań Holokaustu UJ

Zespół Centrum Badań Holokaustu UJ prowadzi różnorodne warsztaty i zajęcia edukacyjne. Są one skierowane przede wszystkim do młodzieży, ale także nauczycieli, animatorów kultury oraz lokalnych liderów. Warsztaty koncentrują się wokół tematyki historii Żydów i Romów, problemów antysemityzmu, zagadnień dziedzictwa i tożsamości oraz sposobów prowadzenia dialogu międzykulturowego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum.

Maria Brand Mgr Maria Brand

Historia Żydów polskich jako tło i wprowadzenie do dyskusji o stosunkach polsko-żydowskich i próba zrozumienia innej kultury

Program warsztatu

Dagmara Mrozowska Mgr Dagmara Mrozowska

Zapomniana Zagłada. Tragedia Cyganów/Romów w XX wieku

Program warsztat

„My Cyganie co pędzimy z wiatrem, my Cyganie znamy cały świat” – poznanie kultury i tradycji romskiej, modyfikacj? stereotypów i uprzedzeń

Program warsztatu

Łukasz Opozda Mgr Łukasz Opozda

Kluczowe problemy antysemityzmu – rekonstrukcja poglądu

Program warsztatu

Katarzyna Meroń Mgr Katarzyna Meroń

Żydzi. Zagadnienia pamięci i niepamięci

Program warsztatu

Katarzyna Kopff-Muszyńska Mgr Katarzyna Kopff-Muszyńska

Jak prowadzić dialog międzykulturowy?

Program warsztatu