HOMEEDUCATIONCOURSESWarsztaty edukacyjne prowadzone przez zespół Centrum Badań Holokaustu UJ

Warsztaty edukacyjne prowadzone przez zespół Centrum Badań Holokaustu UJ

There are no translations available.

Zespół Centrum Badań Holokaustu UJ prowadzi różnorodne warsztaty i zajęcia edukacyjne. Są one skierowane przede wszystkim do młodzieży, ale także nauczycieli, animatorów kultury oraz lokalnych liderów. Warsztaty koncentrują się wokół tematyki historii Żydów i Romów, problemów antysemityzmu, zagadnień dziedzictwa i tożsamości oraz sposobów prowadzenia dialogu międzykulturowego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum.

Maria Brand Mgr Maria Brand

Historia Żydów polskich jako tło i wprowadzenie do dyskusji o stosunkach polsko-żydowskich i próba zrozumienia innej kultury

Program warsztatu

Dagmara Mrozowska Mgr Dagmara Mrozowska

Zapomniana Zagłada. Tragedia Cyganów/Romów w XX wieku

Program warsztat

„My Cyganie co pędzimy z wiatrem, my Cyganie znamy cały świat” – poznanie kultury i tradycji romskiej, modyfikacj? stereotypów i uprzedzeń

Program warsztatu

Łukasz Opozda Mgr Łukasz Opozda

Kluczowe problemy antysemityzmu – rekonstrukcja poglądu

Program warsztatu

Katarzyna Meroń Mgr Katarzyna Meroń

Żydzi. Zagadnienia pamięci i niepamięci

Program warsztatu

Katarzyna Kopff-Muszyńska Mgr Katarzyna Kopff-Muszyńska

Jak prowadzić dialog międzykulturowy?

Program warsztatu