STRONA GŁÓWNAZESPÓŁ

Zespół Centrum Badań Holokaustu

  • Drukuj


Uprzejmie informuję , iż z uwagi na urlop naukowy Pani Dr Jolanty Ambrosewicz-Jacobs
do dnia 31 maja 2012 roku
obowiązki Dyrektora Centrum Badań Holokaustu UJ pełnić będzie
Pan Prof. dr hab.Zdzisław Mach


Wykładowcy

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, dr nauk humanistycznych, dyrektorka Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ. Stypendystka Pew w Centrum Praw Człowieka Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku oraz DAAD w Domu Konferencji Wannsee w Berlinie. Prowadziła badania na uniwersytetach w Oxfordzie oraz w Cambridge. Członek: Rady Programowej Panelu Ekspertów przy OBWE (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka w Warszawie), zespołu doradczego ds. edukacji o Holokauście przy Ministrze Edukacji, delegacji RP w Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research; w latach 2011-2012 Ina Levine Invitational Scholar w Center for Advanced Holocaust Studies at United States Holocaust Memorial Museum. Publikacje: Me – Us – Them. Ethnic Prejudices and Alternative Methods of Education: The Case of Poland (2003), Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych (2003, 2004), Dlaczego należy uczyć o Holokauście? (red. J. Ambrosewicz-Jacobs i L. Hońdo; 2003, 2004, 2005), Jak uczyć o Holokauście i Auschwitz. Materiały dydaktyczne (red. J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy i P. Trojański; 2007), Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools (C. Durham, S. Ferrari, J. Ambrosewicz-Jacobs et al.; 2007), Pamięć. Świadomość. Odpowiedzialność. Remembrance. Awareness, Responsibility (red. J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy; 2008), The Holocaust: Voices of Scholars (red.; 2009), Discover the Past for the Future: A study on the role of historical sites and museums in Holocaust education and human rights education in the EU (W. Kaiser, E. Fried, J. Ambrosewicz-Jacobs et al.; 2010). Autorka ponad 50 publikacji na temat antysemityzmu, pamięci i edukacji o Holokauście.

Jonathan Webber

Jonathan Webber, brytyjski antropolog społeczny, profesor w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez dwadzieścia lat wykładał na Uniwersytecie w Oksfordzie, a następnie, przez osiem lat, do 2010 roku, kierował Katedrą UNESCO do Badań Stosunków Międzywyznaniowych przy Uniwersytecie w Birmingham. W latach 1992-1995 należał do Rady Brytyjskiego Stowarzyszenia Badań Żydowskich. Członek-założyciel Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Od 1979 r. jest redaktorem naczelnym periodyku „Journal of the Anthropological Society of Oxford”, zaś od 1989 sprawuje honorowy urząd skarbnika w Instytucie Studiów Polsko-Żydowskich w Oksfordzie. Do licznych przedsięwzięć, którym przewodniczył lub których był organizatorem, należą m.in. wspólny projekt brytyjsko-niemiecko-polski, dotyczący społeczeństwa i zmian społecznych w Europie po Auschwitz, założenie Europejskiego Stowarzyszenia Studiów nad Holokaustem oraz cztery międzynarodowe konferencje na temat przyszłości Oświęcimia. Odznaczony złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, za wkład w dialog polsko-żydowski. Publikacje: Jews and Judaism in Contemporary Europe: Religion or Ethnic Group? (1997), Lest We Forget! The Holocaust in Jewish Historical Consciousness and Modern Jewish Identities (2000), Holocaust Memory, Representation, and Education: The Challenges of Applied Research (2001), Notes Towards the Definition of "Jewish Culture" in Contemporary Europe (2003), Rediscovering Traces of Memory: The Jewish Heritage of Polish Galicia (2009).

Bartosz Kwieciński

Bartosz Kwieciński, dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (doktorat pt. Shoah Claude’a Lanzmanna i Lista Schindlera Stevena Spielberga jako dwa modele wizualnej pamięci Zagłady obroniony z wyróżnieniem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2009 roku). Asystent w Centrum Badań Holokaustu UJ. Autor artykułów dotyczących kształtowania i deformacji pamięci Zagłady w przedstawieniach filmowych, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej narracji historycznej. Zainteresowania badawcze: pamięć Zagłady i jej kształty obecne w dyskursie filmowym, mitotwórcza funkcja propagandy antysemickiej, problematyka decorum i ograniczenia etyczne reprezentacji Holokaustu, meandry kształtów pamięci Zagłady w PRL-u.

Piotr Trojański

Piotr Trojański, dr nauk humanistycznych w zakresie historii, historyk, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Doradca akademicki w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście; kierownik studiów podyplomowych Totalitaryzm - Nazizm - Holokaust. Wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie. Członek polskiej delegacji w Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research oraz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Wyróżniony przez Państwo Izrael dyplomem uznania za zasługi dla ochrony dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce (2001); odznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004) za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania; za wybitne osiągnięcia w odkrywaniu, gromadzeniu i upowszechnianiu prawdy o Holokauście odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008). Zainteresowania badawcze: historia Żydów polskich i nauczanie o Holokauście. Publikacje: współautor (z Robertem Szuchtą) pierwszego w Polsce programu i podręcznika do nauczania o Holokauście: Holokaust - zrozumieć dlaczego (2003); współtwórca internetowego portalu edukacyjnego poświęconego nauczaniu o historii i kulturze Żydów: Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia – uczyć dla przyszłości (www.zydziwpolsce.edu.pl); współautor wystawy edukacyjnej pt. Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy?; współredaktor European pack for visiting Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum - Guidelines for teachers and educators (A. Białecka, K. Oleksy, F. Regard, P. Trojański; 2010) oraz Poles and Jews. History-Culture-Education (M. Misztal, P. Trojański; 2011).

Piotr Weiser

Piotr Weiser, dr, pracownik naukowy Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego. Redaktor naczelny Wtorkowych Seminariów Naukowych Żydowskiego Instytutu Historycznego; sekretarz Konkursu imienia Majera Bałabana na Najlepsze Prace Magisterskie i Doktorskie o Żydach i Izraelu; kierownik projektu badawczego „Dzieje kultury żydowskiej” (Państwowe Wydawnictwo Naukowe; wraz z prof. Pawłem Śpiewakiem); specjalista w zakresie historii kultury. Zainteresowania badawcze: historia Zagłady Żydów, filozoficzna, naukowa i religijna literatura Holokaustu, stosunki polsko-żydowskie w czasie Zagłady, dzieje i myśl syjonizmu oraz judaizmu w XX wieku. Publikacje: Kryzys czy koniec powszechności Kościoła, głoszącego odkupienie, witającego pomazańca? Żydowskie pytania Fackenheima (2008), Maryla: jej tekst, jej losy (red.; 2008), przedmowa do: Habent sua fata libelli w czasie Zagłady, posłowie do: Patrzyłam na usta... Dziennik z getta warszawskiego (red.; 2008).

Administracja

Jolanta Makowska

Jolanta Makowska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1990 roku pracownik w Szkole Zarządzania UJ, a następnie w Instytucie Ekonomii i Zarządzania, do 2010 roku na stanowisku Głównego Specjalisty. Obecnie pracownik Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działalność pozazawodowa: współzałożycielka Krakowskiego Towarzystwa Ochrony Środowiska przy Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy), wolontariuszka przy powołaniu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji przy Al. Modrzewiowej, w latach 2001-2004 współpracowała z Komitetem Ergonomii PAN w Warszawie.

Eksperci

Joanna Stöcker

Joanna Stöcker-Sobelman, dr nauk humanistycznych (doktorat pt. Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschwitz-Birkenau obroniony w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2007 roku), nauczycielka. Współpracownik Instytutu Europeistyki UJ w ramach projektu Międzynarodowej Szkoły Letniej dla Nauczycieli „Nauczanie o Holokauście” (2006, 2007). Zainteresowania badawcze: feministyczna perspektywa w badaniach nad Holokaustem, kobiety w wojnie. Publikuje m.in. w periodykach: "Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi", "Czasopismo Prawno-Polityczne", "Autoportret".

Jerzy Wójcik

Jerzy Wójcik, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Przewodnik po Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Założyciel Forum Izrael-Polska-Europa. Zainteresowania badawcze: izraelsko-palestyński proces pokojowy, konflikt bliskowschodni, polityka EU wobec Bliskiego Wschodu, stosunki polsko-izraelskie, stosunki polsko-żydowskie, Holokaust.

Katarzyna Kopff-Muszyńska

Katarzyna Kopff-Muszyńska, absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i podyplomowych studiów w Instytucie Europeistyki UJ. Nauczycielka, trenerka edukacji międzykulturowej. Od 2002 roku współpracownik Instytutu Europeistyki UJ, od 2008 - Centrum Badań Holokaustu UJ. Koordynatorka Przewodnika Internetowego: „Edukacja na rzecz tolerancji” (2005-2007) oraz Międzynarodowej Szkoły Letniej dla Nauczycieli: „Nauczanie o Holokauście” (2006-2011). Publikacje: artykuły z zakresu asymilacji Żydów w Galicji na przełomie XIX/XX wieku, opracowania bibliograficzne, tłumaczenia z języka angielskiego, w tym dla Fundacji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Robert Szuchta

Robert Szuchta, historyk, pedagog, wychowawca. Współtwórca i koordynator wielu projektów edukacyjnych, w tym międzynarodowych, poświęconych Zagładzie. Pierwszy polski laureat nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” (2006); odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008) za działalność na rzecz popularyzacji wiedzy o Holokauście. Publikacje: współautor (z Piotrem Trojańskim) pierwszego w Polsce szkolnego podręcznika do nauczania o Holokauście Holokaust - zrozumieć dlaczego (2003); autor licznych artykułów na temat edukacji o Holokauście oraz o historii i kulturze Żydów.

Szymon Beźnic

Szymon Beźnic, absolwent Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Zakładzie Socjologii Religii Instytutu Religioznawstwa UJ. Praktyk badań społecznych (CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej). Współpracownik Centrum Badań Holokaustu UJ w zakresie realizacji ilościowych i jakościowych badań poświęconych postawom wobec Żydów oraz edukacji na temat Holokaustu. Zainteresowania badawcze: radykalizm religijny, nowe ruchy religijne, stosunek społeczeństwa do mniejszości religijnych, uprzedzenia i stereotypy społeczne, antysemityzm, Holokaust. Publikuje m.in. w periodykach: "Przegląd Religioznawczy", "Kwartalnik Religioznawczy NOMOS", "Studia Laurentiana", "Państwo i Społeczeństwo".

Doktoranci

Maria Brand

Maria Brand, absolwentka nauk politycznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Europeistyki UJ (doktorat w ramach międzynarodowego projektu „The Transnationalization of Struggles for Recognition – Women and Jews in France, Germany, and Poland in the 20th Century”; temat pracy doktorskiej: Zakaz uboju rytualnego. Tendencje i próby instytucjonalizacji antyżydowskiej ideologii u schyłku II RP w perspektywie porównawczej). Od stycznia 2008 odpowiedzialna w UJ za programy i projekty badawcze w Centrum Badań Holokaustu; w czasie wolnym wolontariuszka na Kaukazie. Zainteresowania badawcze: stosunki polsko-żydowskie w XX wieku, polityka żydowska w Polsce w okresie międzywojennym, antysemityzm, pamięć zbiorowa oraz miejsca pamięci Zagłady i innych ludobójstw.

Zginęła śmiercią tragiczną w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami w dniu 3 marca 2012 roku.
Wspaniała Doktorantka, ale przede wszystkim Dobry Człowiek.
MAJU,NIGDY O TOBIE NIE ZAPOMNIMY!

Katarzyna Suszkiewicz

Katarzyna Suszkiewicz, absolwentka europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Europeistyki UJ, ścieżka Holokaust (temat pracy doktorskiej: Edukacja o Holokauście w muzeach i miejscach pamięci). Stypendystka programu wymiany młodzieży organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich („Polish Israeli Youth Encounters”), uczestniczka seminarium dla polskich edukatorów w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie, finalistka Konkursu imienia Majera Bałabana na Najlepsze Prace Magisterskie i Doktorskie o Żydach i Izraelu w roku 2009. Na zlecenie Falstad Memorial and Human Right Centre koordynowała projekt „Polscy więźniowie w Norwegii podczas II wojny światowej”. Współpracuje z Żydowskim Muzeum Galicja, Muzeum Historii Żydów Polskich i Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie. Współautorka scenariuszy warsztatów Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci (http://sprawiedliwi.org.pl/pl/cms/wrogosc-obojetnosc-pomoc-scenariusze-edukacyjne/). Zainteresowania badawcze: Holokaust, konflikt izraelsko-palestyński, zagadnienia dziedzictwa, pamięci i wykorzystania przestrzeni kulturowej.

Agnieszka Zajączkowska-Drożdż

Agnieszka Zajączkowska-Drożdż, absolwentka judaistyki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Europeistyki UJ, ścieżka Holokaust (temat pracy doktorskiej: Historia getta krakowskiego). Udział w projektach badawczych: „Badanie postaw wobec Żydów, Holokaustu i pamięci o Holokauście wśród młodzieży polskiej”, „Polscy więźniowie w Norwegii podczas II wojny światowej”. Zainteresowania badawcze: historia Żydów, Holokaust, antysemityzm. Publikacje: „Deportacje do obozów zagłady w Bełżcu i Auschwitz-Birkenau ludności żydowskiej z getta krakowskiego w relacjach ofiar” (artykuł w "Studiach nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi").

Elisabeth Büttner

Elisabeth Büttner, absolwentka europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Europeistyki UJ, ścieżka Holokaust (temat pracy doktorskiej: Badanie losu niemieckich więźniów KL Auschwitz). Stażystka Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie (2009) oraz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (2011), gdzie przygotowywała warsztaty historyczne dla młodzieży oraz pracowała jako tłumaczka. Uczestniczka projektu "Badanie postaw wobec Żydów, Holokaustu i pamięci o Holokauście wśród młodzieży polskiej". Zainteresowania badawcze: antysemityzm, historia i dzieje obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau oraz stosunki polsko-żydowskie i polsko-niemieckie.

Katarzyna du Vall

Katarzyna du Vall, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz politologii na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, doktorantka w Instytucie Europeistyki. Zainteresowania naukowe: ideologia nazistowska, rasistowska polityka kulturalna w Trzeciej Rzeszy (ze szczególnym uwzględnieniem muzyki), propaganda w hitlerowskich Niemczech, antysemityzm, eugenika, myśl polityczna Edith Stein, prawo w państwie totalitarnym.

Dagmara Mrozowska

Dagmara Mrozowska, absolwentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca magisterska na temat historii i kultury Romów oraz międzynarodowych standardów ochrony i wspierania mniejszości narodowych ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości romskiej), a także podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim. Doktorantka w Instytucie Europeistyki UJ (temat pracy doktorskiej: Znaczenie Zagłady Romów dla kształtowania się ich tożsamości po II wojnie światowej). Współpracuje z wieloma instytucjami romskimi. Zainteresowania naukowe: pamięć o Porrajmos, tożsamość Romów w kontekście doświadczenia Zagłady, sytuacja Romów w Europie Wschodniej, uprzedzenia i stereotypy społeczne, stosunek społeczeństwa do mniejszości narodowych i etnicznych, polityka pojednania i tolerancja, nacjonalizm, etniczność, kulturowe kształtowanie tożsamości. Autorka wielu publikacji naukowych.

Łukasz Opozda

Łukasz Opozda, absolwent historii na Wydziale Historycznym oraz europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Instytucie Europeistyki UJ, ścieżka Holokaust. Współpracownik Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: polscy przeciwnicy integracji europejskiej, ugrupowania skrajnej prawicy, antysemityzm i jego odmiany, problemy wielokulturowości, tolerancja, stereotypy i uprzedzenia, ksenofobia, kulturowe aspekty integracji europejskiej. Publikacje m.in. w periodykach: „Forum Europejskie”, „Pro-Futuro”, „Episteme” oraz w materiałach pokonferencyjnych.

Tomasz Cebulski

Tomasz Cebulski, absolwent stosunków międzynarodowych, specjalizacja europejska, oraz studiów blisko- i dalekowschodnich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Instytucie Europeistyki UJ, ścieżka Holokaust (temat pracy doktorskiej: Uwarunkowania społeczno-polityczne funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau). Założyciel ośrodka zajmującego się poszukiwaniami genealogicznymi, dokumentacją historii Żydów polskich, edukacją o Holokauście i dialogiem polsko-żydowskim (www.jewish-guide.pl). Współpracownik Forum Izrael-Polska-Europa. Zainteresowania badawcze: genealogia żydowska, dziedzictwo Żydów polskich, kształtowanie pamięci o Holokauście, historia i rola edukacyjna miejsc pamięci o Zagładzie. Publikacje: Memory of the Holocaust and the shaping of Jewish Identity in Israel (University of Northern Iowa, Legacy of the Holocaust Conference 2007); Wybrane aspekty stosunków polsko-izraelskich po roku 1990 (Izrael-Europa Wyzwania nadchodzącej przyszłości, AT Group Sp.z o.o. 2010).

Agnieszka Nikliborc

Agnieszka Nikliborc, absolwentka socjologii na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka w Instytucie Europeistyki UJ, ścieżka Holokaust. Zainteresowania badawcze: ludobójstwo, Holokaust, gender, historia mówiona, socjologia miasta oraz jakościowe metody badawcze (w szczególności: metoda biograficzna, autoetnografia, feministyczne procedury badawcze i etyczne aspekty badań społecznych). Publikacje: Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia odzwierciedlone w dokumentach osobistych (2010).

Anna Motyczka

Anna Motyczka, absolwentka socjologii na Wydziale Filozoficznym, studium administracji samorządowej i szkoły prawa amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz historii Żydów europejskich na Queen Mary, University of London. W University of London przygotowuje doktorat na temat Żydów i Zagłady w powojennym dyskursie katolickim w Polsce. Współpracuje z Shoah Foundation Institute for Visual History and Education przy University of Southern California w Los Angeles oraz z Leo Baeck Institute w Londynie.

Wolontariusze

Dorota Kotelon

Dorota Kotelon, absolwentka studiów pierwszego stopnia w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca pt.: Stosunki Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską w latach 1991-2010 i ich wpływ na Politykę Wschodnią Unii). Studentka studiów uzupełniających magisterskich na kierunku europeistyka w ramach programu Double Degree: we współpracy z Uniwersytetem w Strasburgu i z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze: historia XX wieku, stosunki międzynarodowe

Marek Stoszek

Marek Stoszek, absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca magisterska pt.: Stosunki polsko-żydowskie w Myślenicach do 1939 roku a problem antysemityzmu w Polsce międzywojennej). Prowadzi badania pod kątem pracy doktorskiej Stosunki polsko-żydowskie w powiecie myślenickim w latach 1918-1948 na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opiekun Myślenickiego Towarzystwa Historycznego, członek Stowarzyszenia "Wspólnota Myślenicka" (zbliżenie międzykulturowe) oraz Stowarzyszenia „Cruix Galicja” (ochrona cmentarzy z czasów I wojny światowej). Zainteresowania badawcze: stosunki polsko-żydowskie w społeczności lokalnej i sąsiednich miejscowościach, historia Żydów, antysemityzm, Holokaust, Myślenice w czasie I i II wojny światowej.