STRONA GŁÓWNAEDUKACJAWYDARZENIAWykład prof. Martina Gilberta

Wykład prof. Martina Gilberta

Dnia 17.02.2010 r. odbył się wykład Sir Martina Gilberta pt. "Churchill and Poland: Friend or Foe? From Versailles to Potsdam - via Yalta". Spotkanie miało na celu przedstawienie nowego spojrzenie na Winstona Churchilla i jego politykę wobec Polski, widzianego oczami oficjalnego biografa premiera.

Sir Martin GilbertSir Martin Gilbert jest wybitnym brytyjskim historykiem, autorem ponad osiemdziesięciu monografii naukowych z zakresu historii XX wieku, historii I i II wojny światowej oraz historii Holokaustu. Jest autorem sześciotomowej biografii Winstona Churchilla, a od 1986 r. oficjalnym jego biografem. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu w Oksfordzie, konsultantem polityków (doradcą premierów Johna Majora i Gordona Browna w sprawie wojny w Iraku i konfliktu bliskowschodniego). W 1990 r. został uhonorowany Orderem Imperium Brytyjskiego, a w 1995 r. otrzymał z rąk Królowej Elżbiety II tytuł szlachecki. Sir Martin Gilbert jest uważany za jednego z najwybitniejszych historyków; równocześnie angażuje się w działalność dyplomatyczną - rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych (współpracował z Komisją Praw Człowieka ONZ w Genewie, doradzał także rządom i parlamentom w Indiach na Ukrainie i Rosji). Kilka jego najważniejszych prac zostało przetłumaczonych na język polski.

Profesor Gilbert przybył do Krakowa na zaproszenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karola Musiała oraz Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, prof. dr hab. Bogdana Szlachty. Organizacją spotkania zajęło się Centrum Badań Holokaustu UJ.