STRONA GŁÓWNABADANIABADANIA POSTAW"Listy do Henia" - fotoreportaż

"Listy do Henia" - fotoreportaż

Od 2005 roku w związku z obchodzonym w Polsce 19 kwietnia „Dniem Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciw ludzkości” Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” organizuje działanie artystyczno-edukacyjne „Listy do Henia”.
W tym dniu mieszkańcy Lublina wysyłają listy do Henia Żytomirskiego - żydowskiego chłopca urodzonego w 1933 roku w Lublinie i zgładzonego przez hitlerowców prawdopodobnie w listopadzie 1942 roku.

Listy można wysyłać wrzucając je do skrzynki pocztowej Teatru NN, która w tym celu jest ustawiona przy ulicy Krakowskie Przedmieście 64, miejscu, gdzie zostało wykonane ostatnie zdjęcie chłopca.

Po wysłaniu listów zebrani przechodzą do miejsc związanych z życiem Henia. Jest to dom rodzinny przy ulicy Szewskiej 3, a następnie dom przy ulicy Kowalskiej 11, dokąd rodzina Żytomirskich została zmuszona przenieść się w związku z utworzeniem getta. Spacer kończy się przy ostatniej latarni miasta żydowskiego przy ulicy Podwale.

[za: Brama Grodzka Teatr NN]
http://tnn.pl/pm,3313.html

W tym roku „Listy do Henia” były wydarzeniem szczególnym w związku z organizacją konferencji „Razem przeciwko antysemityzmowi” oraz podpisaniem deklaracji o stworzeniu koalicji walczącej z antysemityzmem w Polsce. Dokument dotyczący tej koalicji podpisały osoby biorące udział w konferencji: organizatorzy, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, reprezentanci organizacji rządowych i pozarządowych.

Program Konferencji (do pobrania)
Tekst Deklaracji (do pobrania)
Fotoreportaż (zdjęcia: Joanna Zętar, Jolanta Ambrosewicz-Jacobs)

Deklaracja
Deklaracja
Latarnia pamięci
Latarnia pamięci
Henio Żytomirski
Witold Dąbrowski i dr Sebastian Rejak
Joseph Dakkar, Prezes Ziomkostwa Lubelskiego w Izraelu i dr Sebastian Rejak z MSZ
dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Centrum Badań Holokaustu UJ
Bartosz Gutowski ze Stowarzyszenia "Nigdy Więcej"
Maciej Jędraszek, koordynator projektu "Przestrzeń miasta"
Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Episkopacie Polski
Joanna Zętar i Łukasz Linca, pracownicy Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
Witold Dąbrowski, wicedyrektor Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Centrum Badań Holokaustu UJ
Joseph Dakkar
dr Maciej Kozłowski, MSZ
Listy do Henia
Szymon Beźnic, Szef Pracowni Badań Jakościowych CEM
Listy do Henia
Listy do Henia
Listy do Henia
Listy do Henia
Listy do Henia
dr Maciej Kozłowski
dr Sebastian Rejak
Roman Litman, przewodniczący Lubelskiej Filii Gminy Wyznaniowej Żydowskiej i Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka Brama Grodzka
Listy do Henia
uczestnicy spaceru śladami Henia Żytomirskiego pod domem rodzinnym Henia przy ul. Szewskiej 3
uczestnicy spaceru śladami Henia Żytomirskiego pod kamienicą, w której Henio mieszkał w czasie pobytu w getcie, ul. Kowalska 11