HOMERESEARCHATTITUDES"Letters to Henio" Photo Report

"Letters to Henio" Photo Report

Henio Żytomirski was a Polish Jew born in Lublin, Poland. He was murdered at the age of 9 in a gas chamber in Majdanek Concentration Camp, and has become an icon of the Holocaust. On July 5, 1939 he was photographed for the last time on the steps at the entrance to the PKO Bank, at 64 ul. Krakowskie Przedmieście. It is there that the last picture of Henio was taken before his death. Today, letters of rememberance can be left on this site, which currently houses the Teatr NN (Theater NN). Visitors are encouraged to leave their letters in the Teatr mailbox.

After sending a letter, one may visit places connected to Henio’s life. The first stop is the former home of Henio’s family at ul. Szewska 3. The second stop is a house at ul. Kowalska 11, where the Zytomirski family was forced to move after the formation of the Lublin ghetto. The walk ends at the last lantern of the Jewish Quarter on ul. Podwale.

This project gained special public attention in 2011 because of the corresponding conference, „Together Against Anti-Semitism,“ and the signing of the Declaration of a Coalition to Fight Anti-Semitism in Poland. The declaration was signed by the organizers of the conference, members of the Polish Foreign Ministry and a variety of representatives from governing bodies and NGO‘s.


Photo Report (zdjęcia: Joanna Zętar, Jolanta Ambrosewicz-Jacobs)

Deklaracja Deklaracja Latarnia pamięci Latarnia pamięci
Henio Żytomirski Witold Dąbrowski i dr Sebastian Rejak Joseph Dakkar, Prezes Ziomkostwa Lubelskiego w Izraelu i dr Sebastian Rejak z MSZ dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Centrum Badań Holokaustu UJ
Bartosz Gutowski ze Stowarzyszenia "Nigdy Więcej" Maciej Jędraszek, koordynator projektu "Przestrzeń miasta" Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Episkopacie Polski Joanna Zętar i Łukasz Linca, pracownicy Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
Witold Dąbrowski, wicedyrektor Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Centrum Badań Holokaustu UJ Joseph Dakkar dr Maciej Kozłowski, MSZ
Listy do Henia Szymon Beźnic, Szef Pracowni Badań Jakościowych CEM Listy do Henia Listy do Henia
Listy do Henia Listy do Henia Listy do Henia dr Maciej Kozłowski
dr Sebastian Rejak Roman Litman, przewodniczący Lubelskiej Filii Gminy Wyznaniowej Żydowskiej i Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka Brama Grodzka Listy do Henia uczestnicy spaceru śladami Henia Żytomirskiego pod domem rodzinnym Henia przy ul. Szewskiej 3
uczestnicy spaceru śladami Henia Żytomirskiego pod kamienicą, w której Henio mieszkał w czasie pobytu w getcie, ul. Kowalska 11