STRONA GŁÓWNAEDUKACJAWYDARZENIAFellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics

Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics

Informacje o  FASPE

FASPEFASPE jest innowacyjnym programem edukacyjnym adresowanym do studentów określonych kierunków, mającym na celu podjęcie kwestii współczesnych problemów etycznych w oparciu o szczególny kontekst historyczny. Studenci prawa, medycyny, seminariów duchownych, dziennikarstwa oraz kierunków biznesowych biorą udział w zorganizowanym programie studiów, który początkowo koncentruje się na roli, jaką przedstawiciele tych zawodów odegrali w nazistowskich Niemczech i Holokauście, a następnie wykorzystuje historyczną perspektywę jako bazę do namysłu nad współczesnymi problemami etycznymi. Opracowywane przez uczestników tematy to między innymi: "Rządy prawa a «bezprawie»", "Rola i granice bioetyki", "Zadania moralności w obliczu zła", "Obowiązek informowania" oraz "Etyczne ograniczenia przy podnoszeniu dochodowości" FASPE działa pod auspicjami The Museum of Jewish Heritage.

Co roku spośród studentów każdej z pięciu profesji z uczelni w całych Stanach Zjednoczonych, którzy wysłali zgłoszenia, wyłanianych jest w konkursie od dziesięciorga do piętnaściorga stypendystów. Po sesji wprowadzającej w Nowym Jorku każda grupa stypendystów podróżuje do Berlina, Krakowa oraz Oświęcimia (Auschwitz). Celem części in situ przedsięwzięcia w Niemczech i Polsce jest przyjrzenie się roli, jaką odegrała dana grupa zawodowa w powstawaniu i wprowadzaniu w życie polityki i programów, które doprowadziły do Holokaustu. Głównym założeniem FASPE jest, aby stypendyści, poprzez wymowną symbolikę Auschwitz oraz osobiste doświadczenia z pobytu w Niemczech i Polsce mogli lepiej zdać sobie sprawę z władzy i możliwości związanych z wykonywaniem zawodu, do którego przygotowują ich właściwe studia, a także z potencjalnych wyzwań z jakimi zetkną się w życiu zawodowym.

FASPE pokrywa wszelkie wydatki uczestników, w tym: wyżywienie, transport i zakwaterowanie.

Przebieg dwutygodniowego programu wygląda następująco:

  • Grupa zbiera się w Museum of Jewish Heritage w Nowym Jorku na krótki kurs wprowadzający, obejmujący zwiedzanie wystaw Muzeum, spotkanie z ocalałymi z Holokaustu oraz zajęcia z pracownikami FASPE i zaproszonymi naukowcami.
  • Pierwszy etap części europejskiej ma miejsce w Berlinie, gdzie stypendyści poznają historię i kulturę miasta, a także jego tętniące życiem towarzyskim współczesne oblicze. Warsztaty edukacyjne odbywają w Domu Konferencji w Wannsee, miejscu, w którym w 1942 r. przedstawiciele urzędów państwowych i partii nazistowskiej obradowali w celu omówienia i koordynacji planów "ostatecznego rozwiązania".
  • Następnie stypendyści wyruszają do Krakowa, gdzie poznawać będą bogatą żydowską, katolicką i polską historię miasta. Stypendyści spotykają się ze Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata, a następnie udają się do Oświęcimia, gdzie oglądają teren obozu Auschwitz-Birkenau i spotykają się z wybitnymi pracownikami naukowymi w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.
  • Z powrotem w Krakowie, przez kilka ostatnich dni, stypendyści pracują wyłącznie nad współczesnymi wyzwaniami etycznymi, stojącymi przed ludźmi wykonującymi reprezentowane przez Stypendystów zawody. Sesje zajęciowe odbywają się na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednym z najstarszych i historycznie zasłużonych uniwersytetów europejskich.

W roku akademickim 2011/2012 w programie FASPE wezmą także udział doktoranci europeistyki, ścieżka Auschwitz i Holokaust.

FASPE ITF Grant Press Release

Profile:
Journalism Flyer
Law Flyer
Medical Flyer
Seminary Flyer