STRONA GŁÓWNAKONFERENCJEIV Sympozjum Hillel Klein

IV Sympozjum Hillel Klein

W dniach 12-14 marca 2010 r. odbyło się czwarte Sympozjum Hillen Klein. Centrum Badań Holokaustu UJ było jednym z współorganizatorów tego wydarzenia.

W 2010 roku szczególne miejsce w programie sympozjum zajęły bloki tematyczne dotyczące wspomnień profesor Marii Orwid oraz rozważań dotyczących  polsko-izraelskich wymian młodzieży. Szymon Beźnic  (Szef Pracowni Badań Jakościowych CEM w Krakowie) przedstawiał kulisy spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej w Kielcach. Podczas tego spotkania CBH przeprowadziło obserwację uczestniczącą w ramach projektu „Badanie postaw młodzieży wobec Żydów i Holokaustu”.

Osoby uczestniczące w spotkaniach mogły wziąć również udział w dyskusjach oraz zwiedzić istotne dla kultury żydowskiej miejsca, a w szczególności cmentarz żydowski, Muzeum Galicję, synagogi  oraz Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC).

Spotkanie to miało na celu utworzenie koalicji instytucji pokrewnych, które mogłyby stanowić polski odpowiednik Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej w Izraelu. Jednocześnie seminarium miało na celu zwrócenie uwagi na problem wymian młodzieży i zainicjowanie współpracy pomiędzy placówkami w Polsce i Izraelu.

Materiały:

Program sympozjum (ang.)

YouTube: "Prof. Maria Orwid and Israel: a Love Story"

fot.: Katarzyna Meroń

Dr Andrzej Cechnicki i Haim Knobler
Dr Andrzej Cechnicki, Ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav-Ner z małżonką
Dr Andrzej Cechnicki
Dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs
Lili Haber i Annamaria Orla-Bukowska
Szymon Beźnic
Uczestnicy sympozjum