STRONA GŁÓWNABADANIAFALSTADPolscy więźniowie w Norwegii podczas II wojny światowej - Zespół badawczy

Polscy więźniowie w Norwegii podczas II wojny światowej - Zespół badawczy

Spis treści
Polscy więźniowie w Norwegii podczas II wojny światowej
Zespół badawczy
Galeria
Wszystkie strony

ZESPÓŁ BADAWCZY

Dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs jest doktor nauk humanistycznych, adiunktem w Instytucie Europeistyki UJ, dyrektorką Centrum Badań Holokaustu UJ, członek Rady Programowej Panelu Ekspertów przy OBWE (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka w Warszawie), członkiem polskiej delegacji w Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research. Zainteresowania badawcze: pamięć o Holokauście, antysemityzm, uprzedzenia społeczne, polityka pojednania, edukacja międzykulturowa. Publikacje: Me – Us – Them. Ethnic Prejudices and Alternative Methods of Education: The Case of Poland (2003), Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych (2003, 2004), Dlaczego należy uczyć o Holokauście? (red. J. Ambrosewicz-Jacobs i L. Hońdo; 2003, 2004, 2005), Jak uczyć o Holokauście i Auschwitz. Materiały dydaktyczne (red. J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy i P. Trojański; 2007), Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools (C. Durham, S. Ferrari, J. Ambrosewicz-Jacobs et al.; 2007), Pamięć. Świadomość. Odpowiedzialność. Remembrance. Awareness, Responsibility (red. J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy; 2008), The Holocaust: Voices of Scholars (red., 2009), Discover the Past for the Future: A study on the role of historical sites and museums in Holocaust education and human rights education in the EU (W. Kaiser, E. Fried, J. Ambrosewicz-Jacobs et al., 2010). Autorka ponad 50 publikacji na temat relacji polsko-żydowskich i edukacji o Holokauście.

Agnieszka Nikiborc jest absolwentką socjologii na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantką w Instytucie Europeistyki UJ, autorką: Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia odzwierciedlone w dokumentach osobistych (2010).Zainteresowania badawcze: ludobójstwo, Holokaust, gender, historia mówiona, socjologia miasta oraz  jakościowe metody badawcze (a w szczególności  metoda biograficzna, autoetnografia, feministyczne  procedury badawcze i etyczne aspekty badań społecznych).

Sylwia Kostka jest absolwentką Europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorantką w Instytucie Europeistyki i słuchaczką studiów podyplomowych „Development Cooperation Policy and Management” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.  Od 2006 roku realizuje projekty w ramach programu Polska Pomoc w Gruzji i Palestynie, współpracuje z Instytutem Badań nad Cywilizacjami w Krakowie. Zainteresowania naukowe: pomoc rozwojowa, skuteczność międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, perspektywa porównawcza polityk państw europejskich w dziedzinie pomocy zagranicznej.

Katarzyna Suszkiewicz jest doktorantką w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca na temat edukacji o Holokauście w muzeach i miejscach pamięci), stypendystką programu wymiany młodzieży organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich (Polish Israeli Youth Encounter), finalistką konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie w roku 2009, wolontariuszką w Małopolskim Instytucie Kultury oraz w Stowarzyszeniu Edukacji Nieformalnej KULTURAtka. Zainteresowania badawcze: Holokaust, zagadnienia dziedzictwa, pamięci i wykorzystania przestrzeni kulturowej.

Agnieszka Zajączkowska-Drożdż jest absolwentką Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalność Historia i kultura Żydów, doktorantką w Instytucie Europeistyki UJ (praca na temat historii getta krakowskiego). Udział w projektach badawczych: Badanie postaw wobec Żydów, Holokaustu i pamięci o Holokauście wśród młodzieży polskiej, World War II prisoners of war in Norway - Falstad Centre. Publikacje: Deportacje do obozów zagłady w Bełżcu i Auschwitz - Birkenau ludności żydowskiej z getta krakowskiego w relacjach ofiar (artykuł w "Studiach nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi"). Zainteresowania badawcze: historia Żydów, Holokaust, antysemityzm.