STRONA GŁÓWNAPUBLIKACJEPoland: A Jewish Matter – publikacja zamykająca projekt Polska!Year

Poland: A Jewish Matter – publikacja zamykająca projekt Polska!Year

"Polska!Year", trwający rok projekt promujący Polskę w Wielkiej Brytanii, oficjalnie dobiegł końca. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Instytut Adama Mickiewicza, narodowa instytucja kultury zajmująca się promocją polskiej kultury na świecie.

Na "Polska!Year" złożyło się 250 wydarzeń, które miały na celu zapoznać brytyjskich odbiorców z najbardziej interesującymi osiągnięciami polskiej kultury oraz pracami najbardziej uznanych polskich artystów. Nadrzędnym celem "Polska!Year" było zbliżenie społeczeństw Polski i Wielkiej Brytanii poprzez wzmacnianie wzajemnych więzi kulturalnych.


Pośród licznych przedsięwzięć zrealizowanych w ramach "Polska!Year" znalazło się wiele wydarzeń o tematyce polsko-żydowskiej, koordynowanych przez Żydowskie Muzeum Galicja. Ich głównym celem było pokazanie kultury i tradycji polskich Żydów jako ważnego elementu kultury polskiej. Wydarzenia te obejmowały wystawy, pokazy filmów, koncerty, konferencje oraz spotkania z autorami.

Prezentacja tematów polsko-żydowskich w ramach "Polska!Year" miała swój finał na konferencji Poland: A Jewish Matter, która odbyła się w Londynie w dniach 30-31 maja 2010 roku.

Materiały z konferencji zostały zebrane i wydane w formie publikacji zatytułowanej "Poland: A Jewish Matter". Autorami zamieszczonych w niej tekstów są: Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Agnieszka Cahn, Kate Crady, Andrzej Folwarczny, Edyta Gawron, Konstanty Gebert, Piotr Goldstein, Rabbi Aubrey Hersh, Monika Krawczyk, Weronika Litwin, Janusz Makuch, Małgorzata Ornat, Rafał Pióro, Rabbi Michael Schudrich, Alon Simhayoff, Jonathan Webber oraz Katarzyna Zechenter.

Publikację można nabyć w księgarni Żydowskiego Muzeum Galicja.

[ Źródło: www.galiciajewishmuseum.org ]