HOMEIN OTHERABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich

ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich

There are no translations available.

Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu UPJPII zaprasza  na wykład monograficzny A-B-C relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich. Propozycję kierujemy do studentów i doktorantów uczelni krakowskich oraz wszystkich osób, które pragną poszerzyć swą wiedzę na temat relacji między chrześcijaństwem i judaizmem, teologii dialogu chrześcijańsko-żydowskiego czy stosunków polsko-izraelskich.  Wśród wykładowców znajdą się wybitni znawcy problematyki, m.in.: Nili Amit, ks. dr Manfred Deselaers, red. Konstanty Gebert, ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, ks. prof. dr hab. Jan Kracik, dr Maciej Kozłowski, dr Stanisław Krajewski,  ks. dr hab. Grzegorz Ryś.

Wykład (dla chętnych zakończony egzaminem, 3 pkt. ECTS) odbywa się w Auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8  w poniedziałki w godz. 15.00-16.30.

Plan wykładu

4 X ‘10

historia

Migracje Żydów od niewoli babilońskiej do upadku Rzymu i inwazji islamu

Migracje Żydów w średniowieczu (do XVI w.)

G. Ryś

11 X ‘10

historia

Kościół wychodzi z „Synagogi” (I-III w.)

Kościół wychodzi z „Synagogi” (IV-V w.)

G. Ryś

18 X ‘10

historia

Prawo rzymskie i wczesne prawo kanoniczne do św. Grzegorza Wielkiego

Żydzi wewnątrz christianitatis -aspekt prawny

G. Ryś

25 X ‘10

historia

Żydzi wewnątrz christianitatis - antysemityzm doby krucjat i „czarnej śmierci"

Zakres oskarżeń ludowych

G. Ryś

8 XI ‘10

historia

Synagoga w ikonografii, Żydzi w kaznodziejstwie, literaturze

Geografia tolerancji i nietolerancji

G. Ryś

15 XI ‘10

historia

Polemika żydowska z chrześcijaństwem

Antysemityzm XV/XVI w., inkwizycje iberyjskie i sytuacja w koloniach

G. Ryś

22 XI ‘10

historia

Europa Środkowo-Wschodnia (Rzeczpospolita, Ukraina)

Kraje Reformacji (Luter)

J. Kracik

29 XI ‘10

historia

Italia (zwłaszcza Państwo Kościelne)

Przełom między absolutyzmem i Oświeceniem

J. Kracik

6 XII ‘10

historia

Żydzi w Imperium Rosyjskim

Żydzi w Imperium Rosyjskim

E. Przybył-Sadowska

13 XII ‘10

historia

Żydzi w Stanach Zjednoczonych

Żydzi w Stanach Zjednoczonych

S. Krajewski

20 XII ‘11

religia

Punkt wyjścia: wspólny korzeń

Punkt wyjścia: fundamentalny konflikt

Ł. Kamykowski

3 I ‘11

religia

Chrześcijanie jako „goim” w tradycyjnej myśli żydowskiej

Religijna specyfika chrześcijan  w oczach Żydów?

S. Krajewski (?)

10 I ‘11

religia

Filozofia dialogu

Żydowska myśl religijna po Zagładzie

K. Gebert (?)

17 I ‘11

religia

Żydzi i „Grecy” w Kościele

Synagoga i Kościół jako byty rozłączne

Ł. Kamykowski

14 II ‘11

religia

Antysemityzm nowożytny

Żydzi w teologii nowożytnej

Ł. Kamykowski

21 II ‘11

religia

Teologia wobec nazizmu

Teologia chrześcijańska „po Auschwitz”

M. Deselaers

28 II ‘11

religia

Nowe nauczanie Magisterium

Powołanie Izraela - Przymierze

Ł. Kamykowski

7 III ‘11

religia

Zatwardziałość Izraela?

Lud Boży - jeden czy dwa?

Ł. Kamykowski

14 III ‘11

religia

Podstawa i charakter braterstwa

Ziemia Izraela - aktualne prawo?

Ł. Kamykowski

21 III ‘11

religia

Nowe i ziemskie Jeruzalem

W oczekiwaniu na przyjście Pana

Ł. Kamykowski

28 III ‘11

polityka

Antysemityzm w ujęciu historycznym

Antysemityzm w ujęciu socjologicznym

M. Kozłowski

4 IV ‘11

polityka

Syjonizm jako odpowiedź na antysemityzm

Kształtowanie się nowej tożsamości żydowskiej

Nili Amit

11 IV ‘11

polityka

Odrodzenie  języka hebrajskiego

Rola Biblii w kształtowaniu się tożsamości izraelskiej

Nili Amit

18 IV ‘11

polityka

Izrael a Holocaust

Procesy Kastnera i Eichmana

Nili Amit

9 V ‘11

polityka

Problematyka współczesnej diaspory  Żydowskiej

Problematyka współczesnej diaspory  Żydowskiej

S. Krajewski

16 V ‘11

polityka

Stosunki polsko-żydowskie po II wojnie światowej

Stosunki polsko-żydowskie po II wojnie światowej

F. Tych

23 V ‘11

polityka

Wydarzenia marcowe 1968

Wydarzenia marcowe 1968

Dariusz Stola

30 V ‘11

polityka

Stosunki polsko-izraelskie dziś

Stosunki polsko-izraelskie dziś

M. Kozłowski

6 VI ‘11

polityka

Współczesny Izrael

Konflikt miedzy Palestyńczykami a Izraelem i proces pokojowy

M. Kozłowski

13 VI ‘11

egzamin