STRONA GŁÓWNAPUBLIKACJEMe Us Them. Ethnic Prejudices among Youth and Alternative Methods of Education

Me Us Them. Ethnic Prejudices among Youth and Alternative Methods of Education

Me Us Them. Ethnic Prejudices among Youth and Alternative Methods of Education"Me Us Them. Ethnic Prejudices among Youth and Alternative Methods of Education"

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs
Rok wydania: 2003
ISBN: 83-242-0015-0
Wydawnictwo Universitas

Studium socjologiczno-statystyczne poświęcone uprzedzeniom na tle etnicznym. Obiektem badań jest młodzież polska. Autorka stara się również przedstawić szereg alternatywnych metod nauczania, które miałyby przeciwdziałać niechęciom wobec mniejszości narodowych wśród młodych ludzi.

Książka jest skierowana przede wszystkim do badaczy nauk społecznych, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, polityków kształtujących profil edukacji szkolnej oraz pracowników organizacji pozarządowych. Poznanie i zrozumienie postawa młodych Polaków wobec cudzoziemców i mniejszości etnicznych może zainteresować wszystkich tych, których praca jest związana z rozwijaniem otwartości wobec Innych.

Celem książki jest nie tylko określenie poziomu postaw etnicznych, ale także rozpoznanie czynników mających na nie istotne wpływ. Zamierzona diagnoza poziomu etnocentryzmu i antysemityzmu wśród młodzieży jest ważna ze względu na możliwości niebezpieczeństwa wzrostu uprzedzeń i dyskryminacji w okresach wzmożonego społecznego niepokoju. Główna hipoteza badawcza mówiąca o istnieniu wśród młodzieży polskiej postaw etnocentrycznych i antysemickich została potwierdzona w opisanych w publikacji badaniach, podobnie jak większość hipotez szczegółowych dotyczących zarówno przyczyn powstania negatywnych stereotypów, jak i warunków redukcji uprzedzeń. Poziom uprzedzeń wobec Obcych okazał sie zależny przede wszystkim od stopnia akceptacji innych ludzi w ogóle, ale także m.in. od typu szkoły ilości kontaktów z cudzoziemcami i mniejszościami, wiedzy na ich temat, wielkości miejsca zamieszkania oraz poczucia bycia akceptowanym przez matkę.

Przedstawiona w książce ewaluacja trzech wybranych alternatywnych programów szkolnych w ramach quasi-eksperymentalnego planu badań longitudinalnych, konfrontującego ilościowe i jakościowe metody badawcze, pozwoliła na prześledzenie dynamiki zmian postaw na przestrzeni dwóch lat nauki w szkole średniej. Ewaluacja ta pokazuje, że autorskie programy szkolne mają szanse stać się skutecznym narzędziem w zapobieganiu ksenofobii i nietolerancji, pod warunkiem, iż będą realizowane przez twórczych i autentycznie zaangażowanych nauczycieli.