STRONA GŁÓWNAPUBLIKACJEARTYKUŁY"... bo mieli serce bogate"

"... bo mieli serce bogate"

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, dr nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ, dyrektorka Centrum Badań Holokaustu UJ, członek Rady Programowej Panelu Ekspertów przy OBWE (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka w Warszawie), członek polskiej delegacji w Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research.

Zainteresowania badawcze: pamięć o Holokauście, antysemityzm, uprzedzenia społeczne, polityka pojednania, edukacja międzykulturowa. Publikacje: Me – Us – Them. Ethnic Prejudices and Alternative Methods of Education: The Case of Poland (2003), Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych (2003, 2004), Dlaczego należy uczyć o Holokauście? (red. J. Ambrosewicz-Jacobs i L. Hońdo; 2003, 2004, 2005), Jak uczyć o Holokauście i Auschwitz. Materiały dydaktyczne (red. J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy i P. Trojański; 2007), Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools (C. Durham, S. Ferrari, J. Ambrosewicz-Jacobs et al.; 2007), Pamięć. Świadomość. Odpowiedzialność. Remembrance. Awareness, Responsibility (red. J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy; 2008), The Holocaust: Voices of Scholars (red., 2009), Discover the Past for the Future: A study on the role of historical sites and museums in Holocaust education and human rights education in the EU (W. Kaiser, E. Fried, J. Ambrosewicz-Jacobs et al., 2010). Autorka ponad 50 publikacji na temat relacji polsko-żydowskich i edukacji o Holokauście.

 

"... bo mieli serce bogate"

 

[za: teatrnn.pl]