STRONA GŁÓWNAPAMIĘĆPamięćSpotkanie młodzieży w Kłobucku

Spotkanie młodzieży w Kłobucku

W ramach projektu Haverim-Przyjaciele dnia 15.10.2010 roku w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku odbyło się kolejne spotkanie młodzieży polsko-izraelskiej. W tym roku warsztaty wsparli Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Kancelaria Prof. Władysława Bartoszewskiego.

Po warsztatach poproszono młodzież polską z LO w Kłobucku i izraelską z Eliatu o wypełnienie ankiet.
Oto wyniki:

Na ogólną liczbę ok. 60 uczniów z Polski uczestniczących aktywnie w spotkaniu ankiety ewaluacyjne wypełniło 29 osób. Spośród nich 19 osób przyznało spotkaniu maksymalną ocenę (6), 9 osób oceniło spotkanie na 5, jedna na 4. 24 osoby zadeklarowały, że ich wiedza zwiększyła się po warsztatach, wszyscy bez wyjątku zadeklarowali ponadto, że chcieliby uczestniczyć w takich spotkaniach w przyszłości. 12 uczestników stwierdziło, że ich stosunek do Żydów uległ zmianie na lepsze po spotkaniu („teraz wiem o nich więcej i bardziej ich lubię”), 15 zadeklarowało, że pozostał bez zmian. Zdecydowana większość respondentów, którzy odpowiedzieli „nie” na powyższe pytanie dopisała, że ich stosunek do Żydów (lub, oględniej, innych kultur), był zawsze pozytywny. Poproszeni o opisanie w kilku słowach swoich izraelskich rówieśników, uczniowie użyli słów: mili (6 osób), sympatyczni (5), przyjaźni (5) otwarci (4), tolerancyjni (4). Kilkoro respondentów podkreśliło podobieństwa, jakich doszukali się między sobą uczniowie z Polski i Izraela: „tacy sami jak my”, „są zwykłą młodzieżą, jak my”.

Na ogólną liczbę 40 uczniów z Izraela ankiety wypełniło 31. 23 osoby przyznały spotkaniu najwyższą ocenę (6), 7 – o stopień niższą (5). 26 uczestników zadeklarowało, że ich wiedza zwiększyła się po spotkaniu a 29 chciałoby wziąć udział w kolejnych spotkaniach. 12 osób stwierdziło, że ich opinia o Polakach zmieniła się na bardziej pozytywną, 10 osób deklarowało, że ich opinia pozostała bez zmian. Kilkoro Izraelczyków podkreśliło przy okazji, że ich stosunek do Polaków był dobry w przeszłości, choć nie miało to tak powszechnego charakteru, jak w przypadku uczniów z Polski. Poproszeni o scharakteryzowanie swoich rówieśników, użyli w większości podobnych określeń, jak Polacy: mili (nice – 9), przyjaźni (friendly – 4), ale także przystojni (cute – 5), uprzejmi (polite – 2). Izraelczycy częściej podkreślali swoje zaskoczenie podobieństwami, jakie odkryli: „mamy ze sobą wiele wspólnego”, „są tacy jak my”. Jeden z respondentów zadeklarował: „nauczyłem się, że Polska to nie tylko Holokaust”, inny napisał: „zrozumiałem, że Polacy także ucierpieli wskutek wojny”, w kolejnej ankiecie napisano: „chcę tu wrócić w przyszłości. Kocham Polaków!”.

Materiały udostępnione dzięki uprzejmości Pani Jadwigi Mrożek-Myszkowskiej.

Więcej: zskosinski.edu.pl