STRONA GŁÓWNAPUBLIKACJEToledo Guiding Principles

Toledo Guiding Principles

Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools „Wskazówki z Toledo dotyczące nauczania o religii i wierzeniach w szkołach publicznych” zostały opracowane, aby ułatwić naukę o religiach i wierzeniach oraz promować kulturę tolerancji i zrozumienia. „Wskazówki” mają na celu pomagać w poznawaniu różnorodności. Zawierają rozdziały dotyczące struktury praw człowieka oraz nauczania o religiach i wierzeniach, a także przygotowywania programu nauczania, edukacji nauczycieli oraz respektowania praw poprzez proces uczenia się. Wskazówki zostały wydane przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) będącej instytucją Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w 2007. Są one bezpośrednim rezultatem spotkania Panelu Ekspertów, który odbył się w marcu 2007 w Toledo, w Hiszpanii.

Toledo Guiding Principles zostały stworzone przez interdyscyplinarny zespół złożony z członków ODIHR Advisory Council of Experts of Freedom of Religion or Belief (Rady Doradczej Ekspertów ds. Wolności Religii bądź Wyznania). W skład zespołu weszli prawnicy międzynarodowych praw człowieka (w tym profesorowie Silvio Ferrari, Cole Durham i Malcolm Evans) wychowawcy (Barry van Driel i Dr Ulrike Wolff-Jontofsohn) i wykładowcy (dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, prof. Robert Jackson oraz dr Jeremy Gunn) reprezentujący przekrój religijnych i filozoficznych postaw oraz poświęcający wiele uwagi kwestiom prawnym dotyczącym wolności religii i wyznania oraz edukacji.

Całość tekstu Toledo Guiding Principles jest dostępna pod adresem:
www.osce.org/odihr/29154