STRONA GŁÓWNAARCHIWUM

The European Association for Holocaust Studies - inauguracja konferencji

  • Drukuj

W dniu 12.06.2011 r. w Collegium Maius odbyło się uroczyste otwarcie konferencji inaugurującej Europejskie Stowarzyszenie Studiów nad Holokaustem.

Podczas uroczystości głos zabrali: Prof. dr. hab. Andrzej Mania, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Dydaktyki (w imieniu Prof. dr hab. Karola Musioła, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego) i Krystyna Oleksy, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście przy Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau (w imieniu Dr Piotra A. Cywińskiego, Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau). Wykład inaugurujący wygłosił Prof. dr. hab. Zdzisław Mach, Dyrektor Instytutu Europeistyki UJ oraz Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Studiów nad Holokaustem. Uroczystość prowadził Prof. UJ, dr Jonathan Webber, Przewodniczący Komitetu Założycielskiego Europejskiego Stowarzyszenia Studiów nad Holokaustem.

Uczestnicy wysłuchali także koncertu smyczkowego Art Kwartet.

Organizatorami konferencji są: Instytut Socjologii UJ, Centrum Badań Holokaustu UJ oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Konferencja jest efektem współpracy ekspertów i badaczy Holokaustu z Polski, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Niemiec.

Więcej szczegółów dotyczących Europejskiego Stowarzyszenia Studiów na Holokaustem oraz program inauguracyjnej konferencji: www.eahs.eu


[ Galeria ]