STRONA GŁÓWNACBH POLCECA"Polscy Sprawiedliwi - Przywracanie Pamięci" - scenariusze zajęć

"Polscy Sprawiedliwi - Przywracanie Pamięci" - scenariusze zajęć

W ramach projektu „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci” organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie zostały przygotowane scenariusze zajęć poświęcone osobom odznaczonym tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Prezentowane materiały mogą zostać wykorzystane w edukacji formalnej i nieformalnej, przez nauczycieli, edukatorów i trenerów zajmujących się edukacją historyczną i obywatelską. Przeznaczone są dla młodzieży powyżej 13 roku życia. Każdy z nich koncentruje się na innym obszarze problemowym i z różną intensywnością przygląda się zjawisku. Dlatego też warsztaty mogą zostać ułożone w cykl.

Celem projektu jest jak najszersze udostępnienie przygotowanych materiałów, a tym samym propagowanie idei odwoływania się do przykładu Sprawiedliwych w edukacji. Scenariusze dostępne są w Internecie:
http://sprawiedliwi.org.pl/pl/cms/wrogosc-obojetnosc-pomoc-scenariusze-edukacyjne/
Autorki scenariuszy: Ewa Opawska, Katarzyna Kulińska, Wiktoria Miller, Katarzyna Suszkiewicz. Konsultacja merytoryczna: Marta Pietrzykowska, dr Bartosz Kwieciński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej