STRONA GŁÓWNAARCHIWUM

Uroczyste posiedzenie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego z okazji 67 rocznicy oswobodzenia obozu Auschwitz – Birkenau i Międzynarodowego Dnia Holokaustu

  • Drukuj


Uroczyste posiedzenie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego z okazji 67 rocznicy oswobodzenia obozu Auschwitz – Birkenau i Międzynarodowego Dnia Holokaustu.
W dniu 24 stycznia 2012 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Auli Collegium Novum UJ przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie odbędzie się uroczyste posiedzenie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego (TLK) zorganizowane z okazji 67 rocznicy oswobodzenia obozu Auschwitz – Birkenau oraz Międzynarodowego Dnia Holokaustu.
Uroczystego otwarcia dokona JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł, a zebranie poprowadzi Przewodniczący TLK prof. Igor Gościński. Tegoroczne uroczystości organizowane są we współpracy Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum, Centrum Badań Holokaustu UJ oraz Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.
W programie przewidziano wystąpienie lekarzy – byłych więźniów obozów koncentracyjnych: dr. med. Wiktora Krzyżanowskiego i dr. med. Tadeusza Smreczyńskiego zasłużonych nad badaniami traumy poobozowej oraz czynnej, niezwykle zaangażowanej pomocy udzielanej byłym więźniom obozów koncentracyjnych. Humanitarna działalność dr. Krzyżanowskiego wspierającego więźniów – kombatantów zainicjowała wiele prasowych polemik i postawiła pytania etyczne wobec systemu opieki zdrowotnej nad byłymi więźniami.
Droga pamięci dr. Smreczyńskiego była podobna. Ten absolwent studiów lekarskich na Uniwersytecie Jagiellońskim i były więzień obozu koncentracyjnego w Mauthausen i Linzu III po wojnie zaangażował się nie tylko w pomoc ocalonym, ale był także jednym z tych świadków, którzy zrozumieli wagę dania świadectwa by nie zapomniano o wojennej hekatombie.
Kolejna prezentacja dotyczyć będzie twórczości więźniów – malarzy w obozie Auschwitz-Birkenau, którzy dokumentowali rzeczywistość życia w Auschwitz i Birkenau. Te unikalne prace, tworzone hic et nunc posiadają unikatową wagę świadectwa wizualnego, gdy z trudem zdobyte malarskie i rysunkowe utensylia stają się orężem w zaświadczeniu, ikonograficznym dowodem, gdy wszystkie inne formy wizualnego przekazu są dla więźniów niedostępne (z nielicznymi wyjątkami użycia fotografii przez Sonderkommando w Birkenau).
Prezentację przedstawią pracownicy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau: Jolanta Kupiec i Jadwiga Dąbrowska oraz Vice-Przewodniczący TLK, Prezes Stradomskiego Centrum Dialogu prof. Aleksander Skotnicki. Zostanie omówiona twórczość: Mieczysława Kościelniaka, Janiny Tollik i Józefa Baua. Całość uświetni recital Marii Sławek oraz Piotra Różańskiego z Akademii Muzycznej w Krakowie.
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie jest instytucją szczególnie zasłużoną w rekonstrukcję pamięci Zagłady oraz polskiej pamięci martyrologicznej.