STRONA GŁÓWNAKONFERENCJEGeneralna Konferencja Rabinów

Generalna Konferencja Rabinów

W dniu 21.02.2012 r. Centrum Badań Holokaustu UJ gościło wizytujących Centrum delegatów Generalnej Konferencji Rabinów w Niemczech.

Wśród delegatów znalazły się tak wybitne osoby jak: Rabbi Dr. Salomon Almekias-Siegl (Dresden); Rabbi Gesa S. Ederberg (Berlin); Rabbi Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Homolka (Potsdam); Rabbi Dr. Daniel Katz (Düsseldorf); Rabbi Elisa Klapheck (Frankfurt am Main); Rabbi Dr. Tom Kucera (Munich); Rabbi Konstantin Pal (Erfurt); Rabbi Jonah Sievers (Braunschweig); Rabbi Jona Simon (Oldenburg); Rabbi. Dr. h.c. William Wolff (Schwerin) oraz Rabbi Stas Wojciechowicz (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie).

Rabinów powitał Pan Prof. dr hab. Zbigniew Mach - Dyrektor Instytutu Europeistyki UJ (pełniący obecnie także obowiązki Dyrektora Centrum Badań Holokaustu UJ), który przedstawił historię powstania Instytutu i Centrum. Dr Bartosz Kwieciński oraz doktorantka Katarzyna Suszkiewicz przedstawili zebranym działania prowadzone przez CBH, a zwłaszcza projekty podejmowane w zakresie edukacji. Głos zabrali także doktoranci: Agnieszka Zajączkowska-Drożdż, Elisabeth Büttner, Katarzyna du Vall, Katarzyna Suszkiewicz oraz reprezentująca studentów specjalności „Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach”: Ewa Wójcikowska.

[ GALERIA ZDJĘĆ ]