STRONA GŁÓWNAEDUKACJAWYDARZENIAWykład prof. Jana Tomasza Grossa pt. "Pamięć o Holokauście w Polsce po roku 2000"

Wykład prof. Jana Tomasza Grossa pt. "Pamięć o Holokauście w Polsce po roku 2000"

prof. Jan Tomasz GrossRok akademicki 2008/2009 w CBH otworzył prof. Jan Tomasz Gross z Uniwersytetu Princeton w USA. Dyskusję ze studentami i doktorantami na temat pamięci o Holokauście prowadził dr Piotr Weiser. Wykład profesora Grossa dotyczył zmian, które zaszły w dyskursie o Holokauście i stosunkach polsko-żydowskich w ciągu ostatnich 8 lat.

Prof. Jan Tomasz Gross poruszył kwestie recepcji jego dwóch najważniejszych książek dotyczących tego obszaru tematycznego czyli „Sąsiadów” i „Strachu” i związanej z nimi dyskusji, a także poświęcił uwagę działalności IPN, polityce historycznej w Polsce. Dostrzegł postęp w otwartej debacie dotyczącej Holokaustu w Polsce oraz za granicą. Wykładowi towarzyszyła długa i wielowątkowa dyskusja ze studentami i pracownikami naukowymi UJ. Aktualnie siedmiu doktorantów IE UJ pisze prace doktorskie na tematy dotyczące Holokaustu i dziedzin pokrewnych.