STRONA GŁÓWNAEDUKACJAWYDARZENIAWykład Karola Beckera pt. "Meandry nauczania o Holokauście w Izraelu"

Wykład Karola Beckera pt. "Meandry nauczania o Holokauście w Izraelu"

Karol Becker W dniu 20.10.2008 r. o godzinie 17.00 w Żydowskim Muzeum Galicja odbyło się spotkanie z Karolem Beckerem - koordynatorem programów edukacyjnych Instytutu Polskiego w Tel Awiwie, wykładowcą akademickim filozofii w College Seminar Hakibutzim, publicystą i tłumaczem. Karol Becker w swoim wykładzie opowiedział o meandrach nauczania o Holokauście w Izraelu wzbudzając swoją szczerością uznanie studentów.

Głównym wątkiem poruszonym w wykładzie była debata tocząca się w Izraelu wokół edukacji na temat Holokaustu i roli jaką w tej edukacji odgrywają i powinny odgrywać kontakty z Polską, zwłaszcza wyjazdy młodzieży izraelskiej do Polski związane z odwiedzinami miejsc martyrologii żydowskiej w naszym kraju. Becker, który na co dzień bierze udział w przygotowywaniu programów edukacyjnych mających na celu rozszerzenie zakresu wyjazdów poza tematykę związaną wyłącznie z Holokaustem i wprowadzających elementy dialogu i poznawania wielowiekowego dziedzictwa i życia Żydów w Polsce przed Zagładą, przedstawił najważniejsze argumenty podnoszone w Izraelu dla poparcia i krytyki obecnej formy wyjazdów. Przedstawił także najważniejsze elementy polityki edukacyjnej i programy szkolne skierowane do młodzieży izraelskiej w dziedzinie edukacji o Holokauście i historii Żydów polskich. Wykładowi towarzyszyła ożywiona dyskusja.