Kursy

Badania postaw polskiej młodzieży wobec Holokaustu z 1998 roku wykazały, że 88 proc. 16-17-latków uważa, iż należy przekazywać wiedzę o Zagładzie Żydów, ponieważ jest to lekcja dla ludzkości. Z drugiej jednak strony, prawie 13 proc. młodych Polaków zaprzecza istnieniu Holokaustu. Edukacja jest zatem konieczna.

Sylabusy

W roku akademickim 2011/2012 na kierunku europeistyka została otwarta nowa specjalność pt. wiedza o Holokauście i totalitaryzmach. Jest to jedyna taka oferta dotycząca tej tematyki w ramach studiów II stopnia w Polsce. Poniżej znajdują się sylabusy wybranych zajęć z tej specjalności.

Więcej…

 

Kurs Profesora Moshe Zimmermanna

Profesor Moshe ZimmermannCentrum Badań Holokaustu UJ wraz z Instytutem Studiów Audiowizualnych UJ w dniach 20-28.05.2009 r., zorganizowało 30 godzinny kurs Profesora Moshe Zimmermanna pt. „Antysemityzm, nazizm i Holokaust w filmie niemieckim i amerykańskim”.

Więcej…

 

Kurs "Aspekty Holokaustu"

Wolf KeiserKursy w CBH prowadzone są przez pracowników UJ, współpracowników, a także przez zagranicznych gości. Jednym z nich był dr Wolf Kaiser, Dyrektor ds. Edukacji Domu Konferencji Wannsee w Berlinie, który na przełomie maja i czerwca 2008 r. prowadził 30 godzinny kurs pt. „Aspekty Holokaustu”. Podczas zajęć poruszana była zarówno tematyka historyczna pokazująca w sposób chronologiczny Zagładę (polityka Hitlera, getta, obozy, prześladowcy i ofiary), jak i kwestie dotyczące jej upamiętnienia oraz postrzegania Holokaustu przez różne grupy społeczne i narodowe (oral history, wspomnienia Ocalonych, muzea i pomniki Holokaustu).

Więcej…

 

Warsztaty edukacyjne prowadzone przez zespół Centrum Badań Holokaustu UJ

Zespół Centrum Badań Holokaustu UJ prowadzi różnorodne warsztaty i zajęcia edukacyjne. Są one skierowane przede wszystkim do młodzieży, ale także nauczycieli, animatorów kultury oraz lokalnych liderów. Warsztaty koncentrują się wokół tematyki historii Żydów i Romów, problemów antysemityzmu, zagadnień dziedzictwa i tożsamości oraz sposobów prowadzenia dialogu międzykulturowego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum.

Więcej…

 

Warsztaty dla nauczycieli i liderów lokalnych

CBH UJ jest ośrodkiem wskazującym obszary badawcze, którym warto poświęcić poszerzone badania naukowe, a także proponującym twórcze metody nauczania o Holokauście we współpracy z instytucjami zajmujących się problematyką antysemityzmu i ochroną żydowskiego dziedzictwa. W dniu 26 września 2008 w Wasilkowie (woj. podlaskie) odbyły się warsztaty dla nauczycieli i liderów lokalnych, poświęcone dialogowi międzykulturowemu prowadzone przez ekspertów CBH UJ.

Więcej…