STRONA GŁÓWNAPUBLIKACJE

Publikacje


Toledo Guiding Principles

Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools „Wskazówki z Toledo dotyczące nauczania o religii i wierzeniach w szkołach publicznych” zostały opracowane, aby ułatwić naukę o religiach i wierzeniach oraz promować kulturę tolerancji i zrozumienia. „Wskazówki” mają na celu pomagać w poznawaniu różnorodności. Zawierają rozdziały dotyczące struktury praw człowieka oraz nauczania o religiach i wierzeniach, a także przygotowywania programu nauczania, edukacji nauczycieli oraz respektowania praw poprzez proces uczenia się. Wskazówki zostały wydane przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) będącej instytucją Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w 2007. Są one bezpośrednim rezultatem spotkania Panelu Ekspertów, który odbył się w marcu 2007 w Toledo, w Hiszpanii.

Więcej…

 

Me Us Them. Ethnic Prejudices among Youth and Alternative Methods of Education

Me Us Them. Ethnic Prejudices among Youth and Alternative Methods of Education"Me Us Them. Ethnic Prejudices among Youth and Alternative Methods of Education"

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs
Rok wydania: 2003
ISBN: 83-242-0015-0
Wydawnictwo Universitas

Więcej…

 

The Holocaust: Voices of Scholars

Okładka "The Holocaust: Voices of Scholars"

pod redakcją Jolanty Ambrosewicz-Jacobs

Kraków 2009


Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau

Więcej…

 

Myślenie po Zagładzie. Głosy z Polski

Dlaczego należy uczyć o Holokauście? "Myślenie po Zagładzie. Głosy z Polski"

Praca zbiorowa pod redakcją Sebastiana Rejaka

Warszawa-Kraków, 2008

ISBN 978-83-7495-584-3

Więcej…

 

Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia odzwierciedlone w dokumentach osobistych

Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia odzwierciedlone w dokumentach osobistych"Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia odzwierciedlone w dokumentach osobistych"

Agnieszka Nikliborc
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-7688-013-6
Wydawnictwo Nomos

Więcej…

 

Poland: A Jewish Matter – publikacja zamykająca projekt Polska!Year

"Polska!Year", trwający rok projekt promujący Polskę w Wielkiej Brytanii, oficjalnie dobiegł końca. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Instytut Adama Mickiewicza, narodowa instytucja kultury zajmująca się promocją polskiej kultury na świecie.

Na "Polska!Year" złożyło się 250 wydarzeń, które miały na celu zapoznać brytyjskich odbiorców z najbardziej interesującymi osiągnięciami polskiej kultury oraz pracami najbardziej uznanych polskich artystów. Nadrzędnym celem "Polska!Year" było zbliżenie społeczeństw Polski i Wielkiej Brytanii poprzez wzmacnianie wzajemnych więzi kulturalnych.

Więcej…

 

Pamięć - Świadomość - Odpowiedzialność

OkładkaWydawca: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2008

Wersja polsko-angielska

Redakcja: Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Krystyna Oleksy

Redakcja wersji angielskiej: Michael Jacobs

403 s., 24 x 17 cm

ISBN: 978-83-60210-64-2

Więcej…

 

Przewodnik Internetowy Edukacja dla Tolerancji.

We współpracy z OBWE (OSCE/ODHIR) powstał, jeszcze w ramach działalności Pracowni Badań Holokaustu, Przewodnik Internetowy „Edukacja dla Tolerancji” zawierający opisy ponad 300 instytucji zajmujących się problematyką: edukacji dla tolerancji, wolności religii i wyznania, praw człowieka, mniejszości, edukacji międzykulturowej, społeczeństwa obywatelskiego, antysemityzmu, Holokaustu, rasizmu, dialogu międzyreligijnego, konfliktów, pomocy humanitarnej, równości płci, Romów i Sinti.

http://tolerance.research.uj.edu.pl/

Więcej…