Wydarzenia


Pracownia Audiowizualna

Centrum Badań Holokaustu pracuje nad stworzeniem unikatowego w Europie Środkowej Ośrodka Badań nad Wizualną Pamięcią Zagłady Żydów. Naszym celem jest zgromadzenie wszystkich najważniejszych filmów dokumentalnych i fabularnych, wyprodukowanych przez kinematografie narodowe państw Europy Środkowej (polską, wschodnioniemiecką, czeską, słowacką, rumuńską, bułgarską, państw byłej Jugosławii) podejmujących temat lub motywy Zagłady Żydów wraz z ich krytycznymi omówieniami. Jest to olbrzymi i dotąd nie objęty komplementarną refleksją naukową materiał filmowy, który stanowi ważny przyczynek nad badaniem stanu pamięci narodowej w naszej części Europy.

Więcej…

 

Wykład prof. Martina Gilberta

Dnia 17.02.2010 r. odbył się wykład Sir Martina Gilberta pt. "Churchill and Poland: Friend or Foe? From Versailles to Potsdam - via Yalta". Spotkanie miało na celu przedstawienie nowego spojrzenie na Winstona Churchilla i jego politykę wobec Polski, widzianego oczami oficjalnego biografa premiera.

Więcej…

 

Spotkanie z prof. Michaelem Berenbaumem

Dnia 12.01.2009 r. o godzinie 18.00 w Żydowskim Muzeum Galicja rozpoczęło się spotkanie z prof. Michaelem Berenbaumem, znawcą Holokaustu i twórcą licznych muzeów dotyczących tej tematyki. Profesor Berenbaum przedstawiał istotę kreowania muzeów Holokaustu jako miejsc opowiadających konkretne historie. Najważniejsze pytania, na jakie muszą odpowiedzieć twórcy to jaką historią, dla kogo i w jaki sposób chcą opowiedzieć.

Więcej…

 

Wykład prof. Jana Tomasza Grossa pt. "Pamięć o Holokauście w Polsce po roku 2000"

prof. Jan Tomasz GrossRok akademicki 2008/2009 w CBH otworzył prof. Jan Tomasz Gross z Uniwersytetu Princeton w USA. Dyskusję ze studentami i doktorantami na temat pamięci o Holokauście prowadził dr Piotr Weiser. Wykład profesora Grossa dotyczył zmian, które zaszły w dyskursie o Holokauście i stosunkach polsko-żydowskich w ciągu ostatnich 8 lat.

Więcej…

 

Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics

Informacje o  FASPE

FASPEFASPE jest innowacyjnym programem edukacyjnym adresowanym do studentów określonych kierunków, mającym na celu podjęcie kwestii współczesnych problemów etycznych w oparciu o szczególny kontekst historyczny. Studenci prawa, medycyny, seminariów duchownych, dziennikarstwa oraz kierunków biznesowych biorą udział w zorganizowanym programie studiów, który początkowo koncentruje się na roli, jaką przedstawiciele tych zawodów odegrali w nazistowskich Niemczech i Holokauście, a następnie wykorzystuje historyczną perspektywę jako bazę do namysłu nad współczesnymi problemami etycznymi. Opracowywane przez uczestników tematy to między innymi: "Rządy prawa a «bezprawie»", "Rola i granice bioetyki", "Zadania moralności w obliczu zła", "Obowiązek informowania" oraz "Etyczne ograniczenia przy podnoszeniu dochodowości" FASPE działa pod auspicjami The Museum of Jewish Heritage.

Więcej…

 

Spotkanie z Elizabeth Edelstein

Elizabeth EdelsteinW dniu 30.03.2009 r. gościliśmy na Zamku w Przegorzałach Elizabeth Edelstein, dyrektorkę Departamentu Edukacyjnego w Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku. Przeprowadziła ona warsztaty dla studentów i doktorantów pt. "Every Object Tells a Story". Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy z Konsulatem USA w Krakowie.

Więcej…

 

Wykład Karola Beckera pt. "Meandry nauczania o Holokauście w Izraelu"

Karol Becker W dniu 20.10.2008 r. o godzinie 17.00 w Żydowskim Muzeum Galicja odbyło się spotkanie z Karolem Beckerem - koordynatorem programów edukacyjnych Instytutu Polskiego w Tel Awiwie, wykładowcą akademickim filozofii w College Seminar Hakibutzim, publicystą i tłumaczem. Karol Becker w swoim wykładzie opowiedział o meandrach nauczania o Holokauście w Izraelu wzbudzając swoją szczerością uznanie studentów.

Więcej…

 

Spotkanie z prof. Robertem Wistrich

Robert Wistrich Wraz z Żydowskim Muzeum Galicja dnia 29.05.2008 roku CBH UJ zorganizowało spotkanie z wybitnym znawcą europejskiej i żydowskiej historii Profesorem Robertem Wistrichem, dyrektorem The Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism (SICSA). Wykładowca Hebrew University w Jerozolimie wygłosił referat na temat antysemityzmu na Bliskim Wschodzie. Po wykładzie Profesor Wistrich odpowiadał na pytania uczestniczącej w spotkaniu młodzieży.

 

Strona 1 z 2