STRONA GŁÓWNABADANIAMAPA PAMIĘCI

Mapa Pamięci o Holokauście w Polsce

Centrum Badań Holokaustu UJ zainicjowało w 2008 r. nowy projekt (we współpracy z MSZ RP), który polega na stworzeniu mapy Polski o edukacji i pamięci o Holokauście. Zbieramy informacje, materiały, dane statystyczne, sprawozdania oraz raporty z przeprowadzonych seminariów, konferencji, szkoleń dla nauczycieli, treningów i konferencji dla uczniów, wystaw, happeningów oraz innych wydarzeń dotyczących historii i pamięci Holokaustu zorganizowanych w latach 1989-2008. Interesuje nas ilość tych wydarzeń, uczestnicy oraz tematyka.

Jednym z najważniejszych źródeł dla potrzeb bazy są informacje pozyskane z miejsc pamięci i męczeństwa, muzeów przy dawnych obozach koncentracyjnych, a także informacje z uniwersyteckich bibliotek na temat ilości prac magisterskich i doktorskich dotyczących tej problematyki. Tworzenie bazy danych nie stanowi samodzielnego projektu, a jedynie podstawę do bardziej zaawansowanych badań naukowych prowadzonych przez zespół CBH UJ. Jednym z możliwych zastosowań takiej bazy jest wyznaczenie poszczególnych ośrodków i dokonanie ewaluacji ich działań (za zgodą ośrodka), a tym samym próba zmierzenia oddziaływania edukacji dotyczącej Holokaustu na wybraną grupę odbiorców.