Studia


Harmonogram studiów stacjonarnych II stopnia

Harmonogram studiów stacjonarnych IIo

kierunek: Europeistyka

specjalność: Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach

[ PLIK DO POBRANIA ]

 

Folder studiów

Program studiów II stopnia w roku akademickim 2012/2013
na kierunku Europeistyka o specjalności:
Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach
Kraków

W załączniku:

Folder studiów

Program i plan studiów zatwierdzony przez Senat UJ

Potrzeba realizacji studiów

Holokaust jest jednym z najważniejszych wyzwań moralnych i edukacyjnych dla cywilizacji europejskiej. Postawił pod znakiem zapytania nie tylko system polityczno-prawny ukształtowany przez europejskie dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne, ale również zanegował podstawowe pojęcia etyczne. Zachwiał cywilizacją chrześcijańską z jej postulatem miłosierdzia wobec bliźniego. Zburzył projekt XIX wiecznego laickiego społeczeństwa obywatelskiego z jego doktryną i obietnicą asymilacji Żydów jako współobywateli współodpowiedzialnych za państwo narodowe.
Aby rozumieć historię, nie należy ignorować pytań filozoficznych. Zadawanie takich pytań pomaga zrozumieć ciemną stronę natury człowieka. Płytki oświeceniowy optymizm nie musi być całkowicie odrzucany, ale jego naiwność winna zostać zastąpiona bardziej pogłębioną wizją.

Więcej…

 

"Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach" - film promocyjny

Więcej…

 

Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach - prof. Bogdan Szlachta o nowych studiach na UJ

Więcej…

 

Specjalność "Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach" – informacja ogólna

Instytut Europeistyki  i Centrum Badań Holokaustu
Uniwersytetu Jagiellońskiego
serdecznie zapraszają  na studia II stopnia na kierunku europeistyka
o nowej specjalności
Wiedza  o Holokauście i totalitaryzmachStudia są  ofertą skierowaną do absolwentów studiów licencjackich (I stopnia), którzy pragną kontynuować  naukę w ramach studiów magisterskich (II stopnia), zainteresowanych: tematyką Holokaustu, funkcjonowaniem państw o totalitarnych reżimach (zwłaszcza III Rzeszy i faszystowskich Włoch), konsekwencjami uprzedzeń  na tle wyznaniowym i etnicznym, analizą  konfliktów etnicznych, politycznych, społecznych (w tym współczesnymi konfliktami międzynarodowymi), analizą  ksenofobii, rasizmu i antysemityzmu w szerokiej perspektywie historycznej i porównawczej. Wszystko w bardzo atrakcyjnej oprawie zakładającej wykorzystanie środków audiowizualnych i multimedialnych. Oprócz przedmiotów kształcenia specjalnościowego w programie studiów znajdują się treści objęte kanonem studiów europeistycznych II stopnia. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra europeistyki.

Więcej…

 

Dyżury Pracowników IE UJ i CBH UJ

[ PLIK DO POBRANIA ]

 

Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach - prof. Andrzej Mania o nowych studiach na UJ

Więcej…

 

Prof. Jerzy Buzek o nowych studiach na UJ

 

Więcej…

 

Strona 1 z 2