Falstad


Polscy więźniowie w Norwegii podczas II wojny światowej

PROJEKT „POLSCY WIĘŹNIOWIE W NORWEGII PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ”
Projekt  jest częścią międzynarodowego projektu organizowanego przez Falstad Centre we współpracy z placówkami i instytucjami badawczymi w Rosji, Polsce oraz na terenach byłej Jugosławii. W Polsce współorganizowany jest przez: Dyrektor Centrum Badań Holokaustu UJ – dr Jolantę Ambrosewicz-Jacobs (nadzór i opieka merytoryczna) oraz doktorantki w Instytucie Europeistyki UJ: Agnieszkę Nikiborc, Sylwię Kostkę, Katarzynę Suszkiewicz (koordynacja) i Agnieszkę Zajączkowską-Drożdż.
Projekt polega na poszukiwaniu byłych polskich więźniów obozu w Falstad oraz na przeprowadzaniu z nimi bądź ich rodzinami wywiadów. Zakończenie projektu planowane jest na rok 2011. Zebrane materiały zostaną zdeponowane w Falstad Centre oraz będą służyć do dalszych celów badawczych.

Więcej…