STRONA GŁÓWNAPUBLIKACJE

Publikacje


Toledo Guiding Principles

Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools „Wskazówki z Toledo dotyczące nauczania o religii i wierzeniach w szkołach publicznych” zostały opracowane, aby ułatwić naukę o religiach i wierzeniach oraz promować kulturę tolerancji i zrozumienia. „Wskazówki” mają na celu pomagać w poznawaniu różnorodności. Zawierają rozdziały dotyczące struktury praw człowieka oraz nauczania o religiach i wierzeniach, a także przygotowywania programu nauczania, edukacji nauczycieli oraz respektowania praw poprzez proces uczenia się. Wskazówki zostały wydane przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) będącej instytucją Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w 2007. Są one bezpośrednim rezultatem spotkania Panelu Ekspertów, który odbył się w marcu 2007 w Toledo, w Hiszpanii.

Więcej…

 

Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia odzwierciedlone w dokumentach osobistych

Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia odzwierciedlone w dokumentach osobistych"Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia odzwierciedlone w dokumentach osobistych"

Agnieszka Nikliborc
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-7688-013-6
Wydawnictwo Nomos

Więcej…

 

Me Us Them. Ethnic Prejudices among Youth and Alternative Methods of Education

Me Us Them. Ethnic Prejudices among Youth and Alternative Methods of Education"Me Us Them. Ethnic Prejudices among Youth and Alternative Methods of Education"

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs
Rok wydania: 2003
ISBN: 83-242-0015-0
Wydawnictwo Universitas

Więcej…

 

Poland: A Jewish Matter – publikacja zamykająca projekt Polska!Year

"Polska!Year", trwający rok projekt promujący Polskę w Wielkiej Brytanii, oficjalnie dobiegł końca. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Instytut Adama Mickiewicza, narodowa instytucja kultury zajmująca się promocją polskiej kultury na świecie.

Na "Polska!Year" złożyło się 250 wydarzeń, które miały na celu zapoznać brytyjskich odbiorców z najbardziej interesującymi osiągnięciami polskiej kultury oraz pracami najbardziej uznanych polskich artystów. Nadrzędnym celem "Polska!Year" było zbliżenie społeczeństw Polski i Wielkiej Brytanii poprzez wzmacnianie wzajemnych więzi kulturalnych.

Więcej…

 

„Złote żniwa” – recenzja

W marcu bieżącego roku nakładem krakowskiego wydawnictwa Znak ukazała się kolejna praca, tym razem: Jana Tomasza Grossa i Ireny Grudzińskiej – Gross, zatytułowana Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach Zagłady Żydów. Książka, podobnie jak jej poprzedniczki, począwszy od Sąsiadów, poprzez Strach, wzbudziła ożywioną dyskusję, wywołała kontrowersje i spory.

Więcej…

 

"... bo mieli serce bogate"

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, dr nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ, dyrektorka Centrum Badań Holokaustu UJ, członek Rady Programowej Panelu Ekspertów przy OBWE (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka w Warszawie), członek polskiej delegacji w Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research.

Więcej…

 

Film Review: Zagubione dusze, by Kasia Lisiak

Film Review by Daniel Barrio Fierro

Daniel Barrio Fierro is a Spanish graduate student at the Institute of European Studies at the Jagiellonian University. He holds a degree in English Studies by the University of Leon and in 2008 became responsible of a cultural promotion project between the Spanish region of Leon and the Polish region of Upper Silesia. His interest include Sociolinguistics, Nationalism and Identity, systems theory, European identities and Jewish studies. He is currently writing a dissertation on Jewish perceptions towards Europe.

"Zagubione dusze, by Kasia Lisiak" for download in PDF

 

Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 20

Making Holocaust Memory
Edited by Gabriel N. Finder, Natalia Aleksiun, Antony Polonsky i Jan Schwarz


Okładka Pogodzenie pamięci żydowskiej i polskiej o Holokauście jest tematem przewodnim we współczesnych relacjach polsko-żydowskich, lecz ta publikacja stanowi pierwszą obszerną analizę wspólnej, a zarazem rodzącej podziały pamięci Żydów i Polaków o Holokauście. Sekcja „Nowe Poglądy” obejmuje kilka przykładów odkrywczych badań w innych obszarach nauk polsko-żydowskich, m.in. historię Nowej Synagogi w Poznaniu, która została przez nazistów przerobiona na pływalnię.